KAKO DO BOLJIH INSTRUMENATA PODRŠKE BIZNISIMA?

U Tesliću je, u srijedu 24.02.2021. godine, održan stručni skup „Kako do boljih instrumenata podrške biznisima“, na kojem su predstavljene smjernice dobre prakse podrške s fokusom na smjernice za nastanak novih biznisa, te obezbjeđenje poslovne infrastrukture za nastanak i rad malih i srednjih preduzeća.


“Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske aktivno je na stvaranju ambijenta boljeg poslovanja malih i srednjih preduzeća. Ministarstvo u svom programu radi na izradi strategije razvoja malih i srednjih preduzeća za period 2021-2027. godina koja će se ubrzo naći na sjednici Vlade, kao i zakona o društvenom preduzetništvu, koji je u završnoj fazi, i koji će uticati na stvaranje boljeg ambijenta poslovanja“, izjavio je resorni ministar Vjekoslav Petričević.

Petričević je kao cilj strategije najavio podršku razvoju malih i srednjih preduzeća u zajedničkoj komunikaciji sa privrednicima, i u tom pravcu ukazao i na značaj Zakona o slobodnim zonama, koji je nedavno usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, s ciljem privlačenja domaćih i stranih investitora.


Cilj je da se podigne nivo poslovne aktivnosti i steknu uslovi za otvaranje radnih mjesta, kvalitetnijeg usavršavnja naših radnika u okviru takvih organizacija. Obično su to kompanije sa velikim brojem zaposlenih”, izjavio je Petričević. Prema njegovim riječima, organizovanje stručnih skupova ovog tipa poboljšava opštu sliku za razvoj privrednog ambijenta.

Ministar razvoja, preduzetništva i obrta Federacije BiH, Amir Zukić ocijenio je korisnim stručni skup kao i mogućnost da dva entitetska ministarstva, zajedno sa nevladinim sektorom, razgovaraju o boljem privrednom ambijentu malih i srednjih preduzeća kada je riječ o regulatornom okviru i sistemu podsticaja, te pokušaju njihovih standardizacija na entitetskom nivou. On je naveo da Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva I obrta u tom pravcu radi na izradi tri zakonska projekta, od kojih su dva u parlamentarnoj proceduri, a treći u pripremi.

“Riječ je o zakonu o preduzetničkoj infrastrukturi i zakonu o podsticaju razvoja male privrede koji smo uskladili sa standardima EU. U pripremi je zakon o obrtima i srodnim djelatnostima”, izjavio je Zukić, koji očekuje da se njihovom primjenom smanji postojeći broj administrativnih barijera.

Stručni skup “Kako do boljih instrumenata podrške biznisima” je organizovalo Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, čiji je predsjednik Tomislav Majić ukazao na potrebu unapređenja zakonodavnih okvira i poslovnih zona i inkubatora, kao i drugih instrumenata pomoći razvoju preduzetništva.

U BiH je potrebno rasteretiti neposredan rad jer doprinosi u Federaciji iznose oko 73%, a u Republici Srpskoj oko 62%. Smatramo da to treba smanjiti na oko 40% osnovnog dohotka kako bi se mogla povećati plata neposrednim izvršiocima, odnosno povećati potrošnja, što bi napravilo preokret I pomak za razvoj ekonomije”, rekao je Majić.

Skup je organizovan u okviru projekta “Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija”, koji finansira Ambasada Holandije u okviru programa MATRA.

Related Posts