Kako do jedinstvene definicije MSP u BiH?

Okrugli sto na temu  “Kako do jedinstvene definicije MSPa u BiH”  održan je u četvrtak, 30.01.2020. godine u Mostaru, u organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici: Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,  Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva za pitanja branitelja HNK/Ž, Ministarstva privrede HNK/Ž te predstavnici privrednih komora i nevladinih organizacija.

Predstavljene su aktivnosti i inicijative Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na polju definisanja jasnih kriterija za klasifikaciju malih i srednjih preduzeća. Razgovarano je i o međusobnom usklađivanju različitih kriterija te istaknuto kako su aktivnosti Ministarstva u skladu sa zahtjevima i preporukama Europske unije. Na okruglom stolu je također predstavljena Mapa puta za usvajanje jedinstvene definicije za mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u process EU integracija”, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u okviru programa MATRA.

Related Posts