Kako postupiti u slučaju POPLAVE

Tijekom poplave nivo vode može porasti veoma brzo, čak metar ili dva za nekoliko minuta! Zato budite spremni i kroz naš letak se upoznajte sa osnovnim pravilima postupanja u slučaju poplave.

Letak preuzmi ovdje

SMANJITE RIZIK I ŠTETU OD POPLAVA

 • Upoznajte se sa rizikom od poplava u vašem području
 • Držite važne dokumente u vodonepropusnim kontejnerima
 • U domu uvijek imajte komplet prve pomoći, baterijske lampe, radio na baterije i uvjerite se da svi članovi porodice znaju gdje se nalaze i kako se koriste
 • Uvijek imajte na raspolaganju zalihe hrane, pitke vode i lijekova
 • Ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale te u šahtove za odvod a ako primijetite otpad u koritima vodotoka, prijavite to nadležnoj komunalnoj službi

TIJEKOM POPLAVE

 • Ostanete informirani i pratite priopćenja i instrukcije nadležnih službi
 • Popnite se na gornje katove
 • Isključite električne uređaje, plin i struju na glavnom prekidaču. Ne dodirujte žice i opremu mokrim rukama ili nogama. Ne pijte vodu iz slavine
 • Ukoliko vam je od strane nadležnih službi rečeno da se evakuirate, učinite to odmah i u skladu s njihovim uputstvima
 • Ne zaboravite da ponesete osobna dokumenta i neophodne lijekove

Ako ste na otvorenom

 • Ne krećite se oko nasipa i ne vozite se kroz poplavljena područja
 • Ne prelazite mostove preko vode koja se brzo kreće
 • Izbjegavajte područja gdje je procijenjeno da postoji rizik od pojave odrona i klizišta
 • Dođite brzo do najbližeg visokog područja
 • Ne blokirajte ulice i puteve
 • Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama

NAKON POPLAVE

 • Vratite se kućama tek kad nadležni organi procijene da je to sigurno
 • Budite oprezni u područjima sa kojih se plavna voda povukla
 • Tijekom čišćenja nosite čvrste radne rukavice, zaštitnu odjeću i čizme i nosite odgovarajuće štitnike za lice
 • zbjegavajte hodanje u poplavnim vodama jer one mogu sadržati opasan otpad i biti zagađene
 • Budite oprezni zbog rizika od strujnog udara
 • Prije upotrebe vode za piće, uvjerite se da su njenu ispravnost potvrdile nadležne službe

Čak i kada se plavna voda povuče, opasnost i dalje postoji! U svim situacijama pozovite

 • operativni centar civilne zaštite na broj 121
 • vatrogasnu postrojbu na broj 123
 • policijsku postaju na broj 122

Related Posts