Kako transparentnije trošiti javna sredstava za sanaciju šteta od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH?

U okviru druge komponente Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), a koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja: Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“, Nezavisni biro za razvoj (NBR) je održao 3 (tri) fokus grupe na temu „Kako transparentnije trošiti javna sredstava za sanaciju šteta od poplava u malim i srednjim preduzećima u BiH?“.

Fokus grupe su održane u periodu između 27. novembra 2014. i 01.decembra 2014. godine za područje grada Tuzla, opštine Odžak i opštine Šamac. Fokus grupama su prisustvovali predstavnici ministarstava, opština/grada, obrtničkih komora, Udruženja privrednika, civilnih društava.

Svaka fokus grupa je započeta uvodnim izlaganjem izvšnog direktora NBR-a, Sarvan Envera, koji je u kratkim crtama predstavio CSSP program. CSSP program fininansira USAID i Ambasada Velike Britanije, a NBR je, zajedno sa LINK Mostar, izabran kao koordinator sektora Politike ekonomskog razvoja. Cilj održavanja fokus grupa je bio da se, kroz zajedničku diskusiju i razmjenu dobrih praksi i iskustava, precizira i unaprijedi nacrt Analize podrške oporavka biznisa. U tom smislu, na svakoj fokus grupi su se identifikovale i analizirale mjere koje su preduzele: državne, entitetske, kantonalne i jedinice lokalne samouprave. Također, posebno je naglašena potreba da se, u narednom periodu, preduzimaju cjelovitije i efikasnije politike, te efektnije i trasparentnije podrške oporavku biznisa.

Neki od zajedničkih zaključaka odnose se na potrebu:

  • formiranja registra na državnom nivou, koji će sadržavati podatke svih donatora koji su učestvovali u pomoći, podatke o štetama u biznis sektoru i podatke MSP-a koji su primili pomoć i u kojim iznosima;
  • otvaranja mogućnosti za učešće poslovnog i NVO sektora u planiranju i određivanju kriterija, načinu apliciranja i distribucije pomoći koja je dodijeljena od strane b-h insitucija i međunarodnih organizacija;
  • donošenja propisa kojim bi se privredni subjekti obavezali da osiguraju imovinu;
  • davanja povoljnijih kredita za poljoprivrednike,
  • jačanja kapaciteta za prevenciju i brzo djelovanje na sanaciji posljedica katastrofa….

Neosporno je da će rasprave, zaključci i preporuke, u velikoj mjeri , doprinijeti preciziranju i unaprjeđenju nacrta Analize podrške oporavku biznisa. Na osnovu Analize LEDnet (mreža za ekonomski razvoj) će , kroz ovaj projekat, uspješnije pristupiti aktivnosti zagovaranja za povećanje transparentnosti utroška sredstava namijenjenih za sanaciju šteta od poplava u MSP u BiH. Ujedno se, na taj način, daje i dobra osnova za kreiranje, usvajanja i implementiranje dugoročnog programa sanacije šteta od poplava za biznise od strane nadležnih entitetskih i kantonalnih ministarstava, koji još uvijek ne postoji.

Related Posts