Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH

U Zenici održan je stručni skup „Kako unaprijediti proces registracije poslovnih subjekata u FBiH“. Na stručnom skupu predstavljeno je trenutno stanje kada je u pitanju proces registracije poslovnih subjekata u FBiH s posebnim osvrtom na komparaciju po pojedinim kantonima gdje su evidentna velika odstupanja, te kreirani prijedlozi za poboljšanje.

Predstavljena je MAPA ubrzanja procesa registracije poslovnih subjekata, te ukazano na određene mane u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata F BiH kao i Zakonu o privrednim društvima F BiH na koje je neophodno djelovati s ciljem otklanjanja pravne nesigurnosti i ujednačavanja prakse u postupanju registarskih sudova.

zenica-skup-2

Učešće na Skupu su uzeli predstavnici Federalnog Ministarstva trgovine, Općinskog suda Zenica, Općine (Maglaj, Zavidovići, Žepče, Kakanj), predstavnici udruženja poslodavaca, razvojnih agencija, malih i srednjih poduzeća, organizacija civilnog društva, te predstavnici MSP sektora.

Problemi koji su evidentni su nepostojanje podataka o broju registriranih privrednih subjekata, neuvezanost institucija i nepostojanje javno dostupnih podataka o broju potrebnih koraka i procedura za registraciju, različito postupanje sudova, nedosljedna implementacija Zakonske regulative i dr.

zenica-skup-3

Učesnici Stručnog skupa složili su se da je neophodna uspostava jasnog i čvrstog dijaloga između javnog, privatnog i NVO sektora, ujednačavanje sudske prakse po kantonima u F BiH, digitalizacija rada i transparentnost u radu, kao i amandmanska izmjena Zakona o registraciji poslovnih subjekata i Zakona o privrednim društvima što će za posljedicu imati benefit poslovnim subjektima i smanjenje troškova registracije.

Organizatori Stručnog Skupa su Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Udruženje Nezavisni biro za razvoj NBR Gradačac u okviru kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Projekat se realizira u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID.

zenica-skup-4

Related Posts