KO ZASTUPA INTERESE MSPa?

matra

Okrugli sto na temu  “Metodologija identifikacije organizacija koje zastupaju interese MSPa i politika procjene potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina”  održan je u četvrtak, 23.01.2020. godine u Mostaru, u organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Okrugli sto je organizovan s ciljem analize mogućnosti za uspostavu jedinstvene baze podataka tj. registra organizacija koje zastupaju interese malih i srednjih preduzeća te sistema identifikacije potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina.

Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici: Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,  Federalnog ministarstva trgovine, Ministarstva za pitanja branitelja HNK/Ž,  te predstavnici privrednih komora i nevladinih organizacija.

Razgovarano je o metodologiji, principima i potencijalnim kriterijima za identifikaciju organizacija koje zastupaju interese MSP te o mehanizmima koji bi mogli obezijediti uspostavu jedinstvene baze podataka ovih organizacija. Tema okruglog stola je bila i procjena potreba privrednih subjekata za poboljšanjem vještina. Kroz diskusiju su identifikovani potencijalni modeli procjene potreba privrednika te metodologija prikupljanja i obrade podataka. Istaknuto je kako, pored uspostave navedenih sistema, ključni faktor za njihovu funkcionalnost i efikasnu upotrebu predstavlja redovno ažuriranje podataka od strane MSP.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta “Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u process EU integracija”, koji finansira Ambasada Kraljevine Nizozemske u okviru programa MATRA.

Related Posts