Konsultantske usluge izrade poslovnih planova i investicijskih projekata

U našem Centru usluga LiNK možete dobiti uslugu Izrada poslovnog plana.

Korisnici ove usluge mogu biti:

 • investitori
 • menadžment i zaposleni
 • vlasnici
 • kupci
 • druge zainteresirane strane

U dosadašnjoj praksi smo izrađivali poslovne planove za poduzeća po zadatoj formi u okviru međunarodnih projekata, kao i za druge. Dovoljno je da se obratite u naš Centar usluga i dobit ćete sve potrebne informacije.

OSNOVNE INFORMACIJE O POSLOVNOM PLANU

Definicija: Poslovni plan je biografija (rezime) kompanije ili organizacije. On u potpunosti pokazuje svrhu, ciljeve, tržište, strukturu, menadžment, iskustvo i finansijsko zdravlje biznisa. Osnovna svrha poslovnog plana je da identificira i obezbijedi finansijsko investiranje za biznis, tražeći direktne investitore, poduzetnički kapital, donatorsku pomoć, komercijalne ili privatne kredite, ili aranžmane zajedničkih resursa.

Poslovni plan je ključni dio prvog utiska vašeg biznisa na zajednicu i privredu u kojoj djelujete (on prikazuje ljude, šanse, i poslovno okruženje kao pokretne mete i nudi uvjerljivu pričuo njihovim promjenama u budućnosti i relacijama između niih). Poslovni plan ima operativni budžet koji pokriva sve troškove samoodrživog biznisa.

OSNOVNI ELEMENTI POSLOVNOG PLANA

UVODNI ELEMENTI

Uvodni elementi formiraju prvu impresiju čitaoca o biznis planu i vrlo često utiču na odluku da li čitati ostatak plana ili ne:

 • popratno pismo
 • naslovna strana
 • osnovne informacije o podnosiocu zahtjeva
 • sažetak biznis plana
 • sadržaj

SADAŠNJA SITUACIJA

Vrsta prihoda koji trenutno ostvarujete, sadašnji nivo proizvodnje, prodaja proizvoda

POSLOVNA IDEJA

Opis poslovne ideje, efekti ulaganja ili investicije, potrebna sredstva

ANALIZA TRŽIŠTA

Veličina tržišta i trendovi, ciljna tržišta, analiza konkurencije, projekcija prodaje

MARKETING I PRODAJA

Osobine/različitosti vašeg proizvoda, formiranje cijena, kanalisanje prodaje, pozicioniranje, promocija

RAZVOJ PROIZVODNJE/USLUGE

(opis tehnološkog procesa, inputi za proizvodnju, troškovi planirane proizvodnje i prodaje)

MENADŽMENT I ZAPOSLENI

ključni menadžment, organizacija, vlasništvo, nadzorni odbor, vanjske usluge, Iskustva i znanja vezana za vođenje biznisa, iskustva i znanja vezana za tehnološki proces, troškovi finansiranja zaposlenih

FINANSIJSKI PLAN

(Rizici, planski bilans uspjeha, planski gotovinski tok, planski bilans stanja, zahtjevi za finansiranjem, povrat uloženih sredstava…)

RIZICI

(Interni-menadžment, proizvodnja zaposleni…, Eksterni – ekonomski, financijski, zakonski, socijalni…)

PLAN IMPLEMENTACIJE

(Faze realizacije biznis plana, rokovi, nosioci, stručna pomoć i ostalo…)

PRILOZI I TABELE

(financijski dokumenti, dokumenti o registraciji, biografije ključnih osoba, pismo namjere, dokumenti osiguranja kredita….)

 

Na koji vremenski period će se odnositi poslovni plan?

Vremenski period na koji se odnosi poslovni plan zavisi od više faktora:

 • Njegovoj namjeni
 • novi biznis
 • proširenje postojećeg biznisa
 • preuzimanje drugog itd.
 • Vrsti korisnika
 • Posebnim zahtjevima korisnika

Najčešće greške kod izrade poslovnog plana:

 • Šanse koje se žele iskoristiti implementacijom biznis plana nisu jasno obrazložene (morate obrazložiti zašto očekujete da će biznis biti uspješan)
 • Previše informacija (poslovni plan koristi aktivan jezik, koji je ubjedljiv, direktan, interesantan)
 • Sakrivanje vlastitih slabosti (umjesto da krijete slabosti pokažite ih ali i ukažite na moguće rješenje)
 • Nerealne financijske projekcije, posebno projekcije prodaje (financijske projekcije se ne trebaju temeljiti na istraživanjima tržišta i poznavanju procesa proizvodnje)
 • Površno ili nikako obrađeni kanali distribucije proizvoda/usluga (u mnogim biznisima kanali distribucije su ključ uspjeha)
 • Površno ili nikako urađena analiza konkurencije (svaki biznis ima konkurenciju, analiza konkurencije se ne može svesti samo na nabrajanje konkurenata)
 • Površna ili nikakva procjena mogućih rizika (svaki biznis i investiranje je praćeno rizicima, novi biznis u pravilu nosi veće rizike od proširenja postojećeg biznisa)
 • Površna analiza menadžmenta
 • Nekompletne informacije

U nastavku Vam dajemo spisak korisnih linkova o Poslovnom planu:

Related Posts