Kreditna linija za poljoprivredne proizvođače

Udruženje LiNK je u suradnji sa NVO UCODEP, UniCredit Bank d.d. i Udruženjem Okusi Hercegovinu uspostavilo novu kreditnu liniju za poljoprivredne proizvođače sa područja regije Hercegovina. Ugovor o suradnji između Udruženja LiNK i UniCredit banke je potpisan 19.07.2010. godine. Kreditna linija je uspostavljena u okviru Regionalnog garancijskog fonda Udruženja LiNK, a kao aktivnost projekta „Zaštita i valorizacija poljoprivrednih tradicionalnih proizvoda od vrijednosti za Hercegovinu“. Projekt implementira talijanska NVO (UCODEP) OXFAM Italia, a financira ga Ministarstvo vanjskih poslova Italije.

Novom kreditnom linijom se žele podržati proizvodne aktivnosti manjih poljoprivrednih proizvođača i zanatlija, kao i pomoći da se poboljša tradicionalna hercegovačka proizvodnja. Početna sredstva za kreditiranje poljoprivrednika, osigurana su od UCODEP –a i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije u iznosu 117.349,00 KM, uz multiplikator osiguran od strane banke, tako da ukupna vrijednost fonda za kreditiranje poljoprivrednika iznosi 469.349,00 KM.

Djelatnosti koje se finasiraju:

 1. Proizvodnja meda, Livanjskog sira i sira iz mijeha;
 2. Uzgoj i prerada voća, povrća, vinove loze i ljekobilja;
 3. Stočarstvo i peradarstvo;
 4. Proizvodnja tradicionalnih, tipičnih proizvoda za Hercegovinu.

Korisnici:

 • D.D .
 • D.O.O.
 • Samostalni obrtnici ili
 • Samostalni poljoprivredni proizvođači na području regije Hercegovina, članovi pčelarske zadruge Žalfija Trebinje, Udruženja Eco Line Mostar i Udruženja Okusi Hercegovinu.

Aktivnosti koje se ne financiraju:

 • Trgovina
 • Ugostiteljstvo

Uslovi:

 • Iznos kredita: od 3.000,00 do 30.000,00 KM
 • Rok povrata: max 5 godina (uključujući i grace period od 6 mjeseci, za voćarstvo i vinogradarstvo 9 mjeseci)
 • Kamatna stopa: 6,99% na ostatak duga

Provizije:

 • Za obradu kreditnog zahtjeva u banci: 0,5%
 • Za garanciju udruženja LiNK: 1,5%

SREDSTVA OBEZBJEĐENJA:

Osnovni instrumenti osiguranja:

 • Garancija LINK-a u visini 50% pojedinačnog iznosa kredita;
 • bjanko vlastita mjenica uz mjeničnu ovlast za popunu;
 • ugovorna ovlast.

Pored osnovnih instrumenata osiguranja klijent je ovisno o procjeni Banke obvezan osigurati i kombinaciju dodatnih instrumenata osiguranja:

a) Za start-up pravne osobe:

 • Mjenica Zadruge Eco Line Mostar ili Žalfija Trebinje ili Udruženja Okusi Hercegovinu
 • dva sudužnika fizičke osobe za sve iznose kredita
 • jedan ili više sudužnika pravnih osoba
 • hipoteka/založno pravo na pokretnu imovinu koja je nabavljena iz sredstava kredita ili hipoteka – alternativna nekretnina (nekretnina koja nije predmet financiranja)
 • drugi instrumenti osiguranja u skladu s važećim Pravilnikom o instrumentima osiguranja Banke

b) Za postojeći biznis:

 • Mjenica Zadruge Eco Line Mostar ili Žalfija Trebinje ili Udruženja Okusi Hercegovinu
 • jedan ili više sudužnika pravnih osoba
 • jedan sudužnik fizička osoba za iznose kredita do 10.000,00 KM i dva sudužnika fizičke osobe za iznose kredita od 10.000,00 KM do 30.000,00 KM
 • hipoteka/založno pravo na pokretnu imovinu koja je nabavljena iz sredstava kredita ili hipoteka – alternativna nekretnina (nekretnina koja nije predmet financiranja)
 • drugi instrumenti osiguranja u skladu s važećim Pravilnikom o instrumentima osiguranja Banke.“

Related Posts