Kreditna strategija LinK-a

KREDITNI GARANCIJSKI FOND (KGF) ILI GARANCIJSKA SHEMA (GS) LiNK je shema Udruženja LiNK koja ima za cilj da svojim fondom osigura članovima garancije za kredite, koje žele da uzmu u banci koja je potpisnik sporazuma.

NAMJERA

 • Podsticanje razvoja male privrede
 • Podsticanje investicija
 • Otvaranje novih radnih mjesta

DJELATNOST

 • Davanje garancija na 50% od traženog iznosa kredita
 • Promocija
 • Stručna pomoć

PREDNOSTI ZA SVE UKLJUČENE!!!

ČLANOVI

 • Lakši pristup kreditu
 • Povoljniji uslovi kreditiranja (kamate, provizije, osiguranje)
 • Savjetovanje i priprema zahtjeva za kredit

GARANCIJSKA SHEMA LiNK

 • Jasno dogovorena pravila
 • Podrška poduzetništvu
 • Jačanje snage pregovaranja
 • Uvećanje kreditnog fonda BANKE
 • Širenje opsega komintenata
 • Provjereni uzimaoci kredita – komintenti
 • Dobro ime u lokalnoj zajednici
 • Novi proizvod na tržištu
 • Podjela rizika

POSTUPAK DODJELJIVANJA GARANCIJA

 • Poduzetnik dolazi sa zahtjevom za kredit u kreditni ured Centra usluga LiNK
 • Služba za garancije, po potrebi, dorađuje poslovni plan, pravi analizu klijenta i poduzetničkog projekta radi predstavljanja najpovjerljivih klijenata Garanciskom odboru Udruženja LiNK
 • Garancijski odbor Udruženja LiNK razmatra detaljno zahtjeve koje je služba za garancijski Fond ocijenila pozitivnim, te odobrava definitvno kreditne zahtjeve i prezentira banci.
 • Banka pregledava zahtjeve i izdaje kredit
 • Banka realizuje monitoring na kredit

Related Posts