LiNK – dio tima za izradu Strategije razvoja FBiH 2021.-2027.

U skladu sa odredbama Zakona o razvojnom planiranju i  upravljanju razvojem FBiH, u toku je izrada Strategije razvoja FBiH 2021.-2027.

Udruženje za poduzetništvo i posao je imenovano za člana radne grupe za Razvoj malih i srednjih poduzeća, poduzetništva i obrta, a prva radionica održana je danas u Sarajevu. Radionici je ispred Udruženja prisustvovala gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK.

Na osnovu analize prioriteta i razvojnih pravaca definiranim u važećim strateškim dokumentima BiH, formirano je ukupno 12 tematskih podgrupa:

 1. Konkurentnost i poslovna klima,
 2. Industrijski razvoj, kreativna industrija i pametna specijalizacija,
 3. Razvoj malih i srednjih preduzeća, poduzetništva i obrta,
 4. Makroekonomska stabilnost i odgovorne javne finansije,
 5. Obrazovanje, nauka, razvoj ljudskih potencijala i tržište rada,
 6. Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ruralni razvoj i turizam,
 7. Zdravlje i kvalitet života,
 8. Demografija i socijalne politike,
 9. Korupcija, dobro upravljanje i javne usluge,
 10. Transport i komunikaciona infrastruktura,
 11. Energija i energetska učinkovitost,
 12. Okoliš, komunalna infrastruktura i upravljanje prirodnim resursima.

 

Related Posts