LiNK i Ekonomski fakultet – saradnjom do boljih prilika za mlade ljude

Udruženje LiNK već dugi niz godina uspješno realizuje niz aktivnosti na unapređenju prilika za mlade ljude u BiH. Jedna od tih aktivnosti je i saradnja sa visokoobrazovnim institucijama na polju stručne obuke i profesionalnog usavršavanja mladih osoba a posebno studenata.

Povodom toga, Udruženju LiNK je danas, 5.9.2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dodijeljena Zahvalnica za uspješnu poslovnu saradnju i podršku u realizaciji studentske stručne prakse.

 

Ovom prilikom Fakultet je okupio ključne partnere iz poslovnog sektora koji kroz svoje mentorstvo i podršku usmjeravaju mlade ljude ka uspješnom savladavanju budućih poslovnih izazova.

Kroz neformalnu diskusiju su razmijenjena iskustva, naglašen je značaj praktičnog dijela nastave za buduće ekonomiste ali i istaknute preporuke za unapređenje prakse u narednoj akademskoj godini.

 

Related Posts