LiNK na poslovnim sastancima u Slovačkoj i Sloveniji

Predstavnici Udruženja LiNK su u periodu 7-9.11.2018. godine učestvovali na poslovnim sastancima sa organizacijama iz Slovačke i Slovenije, a sve s ciljem uspostave poslovne saradnje. Na sastancima je predstavljen rad organizacija te su razmotreni razni aspekti saradnje u narednom periodu.

7.11.2018. u Bratislavi su održani sastanci sa predstavnicima Udruženja poduzetnika Slovačke i Slovačke poslovne agencije, čiji su ciljevi i aktivnosti srodni radu Udruženja LiNK. Razgovarano je o poslovnom okruženju, saradnji sa poduzetnicima ali i o podršci javnog sektora. Predstavljeni su različiti  modeli podrške te je razgovarano o mogućnostima za saradnju navedenih organizacija, sa posebnim osvrtom na prenos iskustava i jačanje kapaciteta organizacija.

U Bratislavi su istog dana na temu razmjene iskustava i poslovne saradnje održani i sastanci sa predstavnicima organizacija Mladi info Slovensko, te SlovakAid. 

U Sloveniji je 9.11.2018. održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici Udruženja LiNK te predstavnici Regionalne razvojne agencije Zasavje, sa kojom LiNK ima uspješnu prethodnu saradnju na međunarodnim projektima. Na sastanku su predstavljene aktivnosti organizacija, razgovarano je o finansijskoj održivosti, promjenama na tržištu te potencijalima za napredak i razvoj. Razmijenjena su iskustva i informacije o ključnim pitanjima te dogovoren nastavak saradnje u narednom periodu.

Related Posts