Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!

Projekt “Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH”, čiju je realizaciju podržala Evropska unija u iznosu od četiri miliona eura, a implementirala Međunarodna organizacija rada (ILO) zaključen je danas u Sarajevu završnim događajem “Lokalna partnerstva za zapošljavanje djeluju!”

U protekle tri godine, Međunarodna organizacija rada je pratila razvoj 19 lokalnih partnerstava za zapošljavanje koji su doprinijeli kreiranju i uvođenju novih aktivnih mjera na tržištu rada u 27 lokalnih zajednica u BiH, čime su obezbijedili prekvalifikaciju za više od 1.600 osoba od kojih je više od 500 dobilo zaposlenje.

Završnoj konferenciji su prisustvovali: šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, direktor Tima za tehničku podršku dostojanstvenog rada Kancelarije Međunarodne organizacije rada za centralnu i istočnu Evropu Markus Pilgrim, zamjenik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mato Franjičević, te predstavnici nadležnih federalnih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija i privatnih preduzeća.

Nakon panel-diskusije u kojoj su učesnici – implementatori projekata predstavili svoja isksutva te razgovarali o nastavku i održivosti partnerstava, upriličena je ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji od strane 19 predstavnika lokalnih partnerstava, čime su lokalna partnerstva iskazala saglasnost da će nastaviti razvijati saradnju ključnih aktera za zapošljavanje te zajednički raditi na pitanjima od ključnog interesa.

Na konferenciji je predstavljen i projekat “Zvuk kamena”, koji je imao za cilj unaprijediti i povećati zapošljivost u sektoru prerade kamena na području ŽZH.

Related Posts