Neophodno uvođenje kontrole utroška parafiskalnih nameta

Nepostojanje kontrole utroška sredstava prikupljenih po osnovu parafiskalnih nameta predstavlja ozbiljan problem privrednim subjektima koji ih plaćaju, istaknuto je na Stručnom Skupu “Mapa parafiskalnih nameta – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje”, koji je održan u Sarajevu 02.12.2015. godine.

Konsultatnt na izradi Mape Goran Dodig izjavio je da svi parafiskalni nameti imaju svoju namjenu ali da je teško utvrditi kako se ta sredstva troše, te da je zbog neusklađenosti broja i vrsta parafiskalnih nameta na različitim nivoima vlasti neophodno sačiniti sveobuhvatnu mapu a na osnovu nje i plan za smanjenje, ukidanje ili preraspodjelu tih nameta.

Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK iz Mostara Tomislav Majić istakao je da trenutno postoji oko 300 parafiskalnih nameta koji opterećuju privredu te da je potrebno sredstva koja su prikupljena na taj način trošiti za ono za šta su namijenjena, ili ih prestati prikupljati.

Direktor Instituta za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH Duljko Hasić naglasio je da postoji pet oblasti parafiskalnih nameta o kojim treba diskutovati i tražiti rješenja, a to su članarina turističkoj zajednici, kantonalne sudske i administrativne takse, vodne naknade, naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te notarske naknade.

Stručni skup je održan u sklopu projekta „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta kojeg provodi Nezavisni biro za razvoj – (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar. Partnerske organizacije su koordinatori sektora „Politike ekonomskog razvoja u BiH“ u okviru „Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP)“. CSSP program finansira USAID.

Suorganizatori događaja su VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BiH, te Udruženje „NAŠA PERSPEKTIVA“ u okviru projekta “Jači glas organizacija civilnog društva za bolje poslovno okruženje i veću odgovornost vlada”.

Related Posts