Nova web stranica

Udruženje LiNK ima dosta aktivnosti i zajedničkih projekata koji trebaju biti vidljivi i što više dostupni drugima kako bi zajednički rješavali buduće projekte i same aktivnosti kako nevladinih organizacija tako i partnera u institucijama vlasti. Stoga je Adi Đukić iz agencije WebStudio pripremio nove stranice i proveo obuku oko samog unosa novosti i  projekata na budućim stranicama. Nakon svih prijedloga i unosa sadržaja, nova web stranica  će biti i objavljena i dostupna na postojećoj adresi.
Zoran u Linku 0

Related Posts