O događajima EDU LAB-a u Bratislavi

U Bratislavi je u periodu 7-8.11.2018. održan IV sastanak Upravnog odbora EDU LAB projekta kao i radni sastanci na temu pojedinih radnih paketa ovog projekta.

Ispred Udruženja LiNK sastanku su prisustvovali g. Tomislav Majić, predsjednik Udruženja, gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK, gđa. Majda Penava stručni suradnik za podršku javnom sektoru, te saradnici na projektu: g. Rasim Tulumović ispred organizacije Naša Perspektiva te gđa. Ivana Domljan, prof. sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Na događajima u Bratislavi su učestvovali predstavnici više od 25 organizacija iz dunavskih zemalja, koji u posljednje dvije godine rade na kreiranju Novog Dunavskog modela upravljanja te na povezivanju privatnog, javnog, NVO i visokoobrazovnog sektora s ciljem smanjenja odliva mozgova iz dunavske regije.

7.11.2018. je održan sastanak Upravnog odbora projekta, na kojem je prisustvovao i g. Johannes Gabriel ispred Dunavskog Transnacionalnog Programa, koji je ovom prilikom najavio objavljivanje 3. DTP poziva. Održani su i radni sastanci na temu pojedinih radnih paketa u okviru projekta, gdje su predstavljene realizovane aktivnosti i ostvareni rezultati. Razgovarano je o planiranim aktivnostima te je izvršena podjela zadataka za naredni period.

8.11.2018. je održan trening „Rješavanje problema u obrazovanju fokusiranom na praksu“ te posjeta kompaniji Volkswagen Slovačka, koja je jedan od učesnika dualnog modela obrazovanja u Slovačkoj, gdje je predstavljen način funkcionisanja samog modela te saradnja između različitih aktera.

Program sufinansira EU.

 

Related Posts