Udruženje LINK

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK osnovano je 17.04.2001. godine uz podršku italijanske organizacije COSPE s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju na području Hercegovine.

Udružuje privatne poduzetnike kao i druge građane koji imaju namjeru započeti ili unaprijediti vlastitu djelatnost. Od svog osnivanja udruženje LiNK je preraslo u najveće udruženje poduzetnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koje ukuplja 240 poduzeća iz različitih sektora poslovanja.

Udruženje djeluje na principima:
– demokratske organizacije,
– zastupanja svih udruženih poduzeća,
– dobrovoljnog pristupanja članstvu.
U svom radu Udruženje LiNK se oslanja na Centar usluga, koji pruža poslovno – savjetodavne usluge svojim korisnicima. Unutrašnja organizacija, tehnički i ljudski resursi su uređeni po zahtjevima brzog i dinamičnog razvoja, uz stalnu brigu za očuvanje i unapređenje kvaliteta implementiranih projekata i usluga. Udruženje poduzetnika i Centar usluga su pokretači lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kroz udruživanje, zastupanje interesa poduzeća i poduzetnika i pružanje kvalificiranih usluga. Iz te neposredne veze sa poduzetnicima i privrednicima javila se potreba za zastupanjem i zagovaranjem interesa privrede, te aktivnijim učešćem u kreiranju javnih politika za bolje uslove poslovanja.

Kroz svoj rad LiNK ima direktan uticaj na donošenje i kreiranje javnih politika, kako samostalno, tako i kroz članstvo u raznim mrežama. U prilog tome idu imenovanja LiNK-a od strane nadležnih nivoa vlasti. LiNK je:
• jedan od nosilaca razvoja male privrede (Zakon o poticaju male privrede HNK/Ž);
• Član Odbora za izradu Strategije razvoja HNK/Ž;
• Član Odbora za izradu Strategije Grada Mostara;
• Koordinator rada Vijeća za konkurentnost i razvoj Hercegovačko-neretvanskog kantona (odluka Vlade HNK/Ž);
• Član Ekonomsko-socijalnog Vijeća HNK/Ž (odluka Vlade HNK/Ž),
• Član Poslovnog vijeća za obrazovanje (osnovanog od strane američke ambasade u BiH).

LiNK ima članstvo u slijedećim mrežama:
• LEDnet mreža (Mreža organizacija za lokalni ekonomski razvoj BiH)
• Mreža inkubatora BiH
• Mreža Kreditno Garancijskih Fondova FBiH
• MRR BiH – Mreža za ruralni razvoj BiH
• Mreža SeeNet
• Mreža NVO
• Mreža Sporazum PLUS BiH

Udruženje LiNK je razvilo institucionalni okvir te u svoje poslovanje uvelo praksu primjene međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, koji kroz različite alate preferira kontinuirana poboljšanja u poslovanju organizacija.

Na bazi dugogodišnje saradnje sa eminentnim stručnjacima iz različitih područja, Udruženje je formiralo Think Tank – bazu saradnika koji kroz svoje stručne usluge podržavaju rad LiNKa i pomažu u realizaciji planiranih aktivnosti.

U toku svog dugogodišnjeg djelovanja, Udruženje je izgradilo jedinstvenost pristupa, koji počiva na iskustvu, profesionalizmu, odgovornosti i zalaganju, vodeći se jednostavnim motom:
„Ništa neće doći samo od sebe. Uspjeh ne odgovara na poziv željama. On odgovara samo na definitivne planove, potpomognute žarkom željom putem stalne upornosti i aktivnosti“.

Naš cilj

Osnovni cilj djelovanja Udruženja je podržati razvoj i osnivanje proizvodnih i kvalificiranih uslužnih poduzeća na području Hercegovine.

Svi su dobrodošli

Udružujemo privatne poduzetnike, kao i druge građane koji imaju namjeru započeti ili unaprijediti svoj posao-business.

Veliki broj članova

Trenutno Udruženje broji 279 članova, od koji je najveći broj samostalnih poduzetnika, mikro i malih poduzeća.

Udruženje djeluje na principima:
  • demokratske organizacije,
  • zastupa sva udružena poduzeća,
  • pristupanje je dobrovoljno.

U svom radu Udruženje LiNK se oslanja na Centar usluga, koji pruža poslovno savjetodavne usluge svojim korisnicima. Unutrašnja organizacija, tehnički i ljudski resursi su uređeni po zahtjevima brzog i dinamičnog razvoja, uz stalnu brigu za očuvanje i unapređenje kvaliteta implementiranih projekata i usluga.

Statut
Organizaciona shema
SV Udruženja LiNK