Misija i vizija

Misija
Udruženje LiNK, je pokretač ekonomskog razvoja u Hercegovini, koje:
– okuplja poduzetnike, zastupa/zagovara njihove i interese drugih mali poduzeća i poduzetnika i pruža im direktnu informativnu, poslovno-savjetodanu i finansijsku i podršku za rast i razvoj,
– pruža podršku lokalnim vlastima i akterima u procesu strateškog planiranja, pripreme i implementacije razvojnih projekata,
– radi na sustavnom poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini partnerskim djelovanjem.

Vizija
LiNK, je centar za razvoj poduzetništva i obrta u Hercegovini i organizacija koja je zastupnička, samoodrživa, kompetentna, pokretač razvoja uz poštivanje načela održivog razvoja.

Strateški ciljevi
• Biti Zastupnik interesa članova udruženja i strateških partnera.
• Biti Samoodrživ uspješno upravljajući promjenama jačanja unutrašnje organizacije rada i rada sa vanjskim akterima razvoja u cilju jačanja dostignute samoodrživosti.
• Biti kompetentan pružanjem kvalitetenih usluga temeljenih na znanju.
• Biti pokretač razvoja u širem okruženju.