Predstavljanje

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK osnovano je 17.04.2001. godine uz podršku italijanske organizacije COSPE s ciljem pružanja podrške ekonomskom razvoju na području Hercegovine.

Udružuje privatne poduzetnike kao i druge građane koji imaju namjeru započeti ili unaprijediti vlastitu djelatnost. Od svog osnivanja udruženje LiNK je preraslo u najveće udruženje poduzetnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koje ukuplja 140 poduzeća iz različitih sektora poslovanja.

Udruženje djeluje na principima:
– demokratske organizacije,
– zastupanja svih udruženih poduzeća,
– dobrovoljnog pristupanja članstvu.

U svom radu Udruženje LiNK se oslanja na Regionalni poduzetnički centar – Centar usluga, koji pruža poslovno – savjetodavne usluge svojim korisnicima. Unutrašnja organizacija, tehnički i ljudski resursi su uređeni po zahtjevima brzog i dinamičnog razvoja, uz stalnu brigu za očuvanje i unapređenje kvaliteta implementiranih projekata i usluga. Udruženje poduzetnika i Centar usluga su pokretači lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, kroz udruživanje, zastupanje interesa poduzeća i poduzetnika i pružanje kvalificiranih usluga. Iz te neposredne veze sa poduzetnicima i privrednicima javila se potreba za zastupanjem i zagovaranjem interesa privrede, te aktivnijim učešćem u kreiranju javnih politika za bolje uslove poslovanja.

Kroz svoj rad LiNK ima direktan uticaj na donošenje i kreiranje javnih politika, kako samostalno, tako i kroz članstvo u raznim mrežama. U prilog tome idu imenovanja LiNK-a od strane nadležnih nivoa vlasti. LiNK je:
• jedan od nosilaca razvoja male privrede (Zakon o poticaju male privrede HNK/Ž);
• Član Odbora za izradu Strategije razvoja HNK/Ž;
• Član Odbora za izradu Strategije Grada Mostara;
• Koordinator rada Vijeća za konkurentnost i razvoj Hercegovačko-neretvanskog kantona (odluka Vlade HNK/Ž);
• Član Ekonomsko-socijalnog Vijeća HNK/Ž (odluka Vlade HNK/Ž),
• Član Poslovnog vijeća za obrazovanje (osnovanog od strane američke ambasade u BiH).

 

LiNK ima članstvo u slijedećim mrežama:
• LEDnet mreža (Mreža organizacija za lokalni ekonomski razvoj BiH),
• Mreža inkubatora BiH,
• Mreža Kreditno Garancijskih Fondova FBiH,
• MRR BiH – Mreža za ruralni razvoj BiH,
• Mreža SeeNet,
• Mreža NVO,
• Mreža Sporazum PLUS BiH.

Udruženje LiNK je razvilo institucionalni okvir te u svoje poslovanje uvelo praksu primjene međunarodnog standarda EN ISO 9001:2015, koji kroz različite alate preferira kontinuirana poboljšanja u poslovanju organizacija.

Na bazi dugogodišnje saradnje sa eminentnim stručnjacima iz različitih područja, Udruženje je formiralo Think Tank – bazu saradnika koji kroz svoje stručne usluge podržavaju rad LiNKa i pomažu u realizaciji planiranih aktivnosti.

U toku svog dugogodišnjeg djelovanja, Udruženje je izgradilo jedinstvenost pristupa, koji počiva na iskustvu, profesionalizmu, odgovornosti i zalaganju, vodeći se jednostavnim motom:
“Ništa neće doći samo od sebe. Uspjeh ne odgovara na poziv željama. On odgovara samo na definitivne planove, potpomognute žarkom željom putem stalne upornosti i aktivnosti”.