Sektori djelovanja

Djelujemo u slijedećim oblastima:
– Mjere ekonomske politike
– Mjere fiskalne politike
– Lokalni i regionalni ekonomski razvoj
– Obrazovanje
– Zapošljavanje
– Socijalno poduzetništvo
– Podrška privatnom sektoru (MSP, obrti, poljoprivredna gazdinstva…)
– Podrška javnom sektoru (državne ustanove sa različitih nivoa vlasti – općine, ministarstva, zavodi, službe itd)
– Podrška nevladinom sektoru (OCD)