Održana radionica u okviru EU financiranog projekta „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja”

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u suradnji sa projektnim partnerima NVO COSPE Firenza i Institutom za mašinstvo univerziteta Džemal Bijedić Mostar je odrzalo treću radionicu „Politike obrazovanja odraslih i zakonsko uređenje“ u okviru projekta „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja” održanoj 6.11. 2014. godine u hotelu Ero u Mostaru.

Na radionici su sudjelovali pored projektnih partnera predstavnici slijedecih institucija: Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ/K, Zavodi za školstvo Mostar, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Ministarstvo gospodarstvaHNŽ/K, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ekonomski fakultet Sveučilište u Mostaru, srednje strukovne škole sa područja grada Mostara, Intera Tehnološki park Mostar, Socijalno edukativni centar SEC, Centri Civilnih inicijativa i ostali akteri uključeni u projekt.

Održana radionica je imala za cilj napraviti presjek stanja zakonodavnog uređenja područja obrazovanja odraslih u FBiH i dati preporuke i smjernice za buduće aktivnosti. Predstavnici NVO organizacija uključujući i nadležne prisutne institucije su predstavili svoje dosadašnje aktivnosti i postignute rezultate koji se odnose na obrazovanje odraslih osoba i priznavanje prekvalifikacija u pogledu dobivanja javno važećih uvjerenja za novo stečena znanja. Tijekom radionice je naglašena važnost uključivanja privatnog sektora u ovu problematiku kako kadar koji se prekvalificira na zadovoljavajući način odgovara potrebama tržišta rada.

Projekt „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja“ je usmjeren na promociju i priznavanje procesa cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih što bi kao poslijedicu imalo smanjenje nezaposlenosti i razvoj MSP sektora u Bosni i Hercegovini.

Strateški cilj projekta je uvođenje i priznavanje trajnog sistema profesionalnog/strukovnog obrazovanja na kantonalnom/županijskom nivou uz identifikaciju stvarnih potreba radnog sektora i kroz obrazovanje odraslih omogućiti usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada.

Europska unija financira ovaj projekt kroz instrument za predpristupnu pomoć u iznosu od 72.265,00 EUR.

This project is funded by the European union

Related Posts