Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita

Projekat „Održivi razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ finansiran je sredstvima Evropske unije u okviru IPA Programa prekogranične saradnje  Hrvatska – Bosna i Hercegovina. Projekat se implementira u saradnji osam partnera iz BiH, Hrvatske i Italije na području Ravnog, Neuma, Ljubinja Trebinja (BiH), Dubrovnika i Elafitskih otoka (Hrvatska) od decembra/prosinca 2014. do decembra /prosinca 2016. Koordinator projekta u BiH je Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, a partneri su Općina Ravno, Udruženje za avanturistički turizam BiH – ATA BiH i Oxfam; u Hrvatskoj koordinator projekta je Turistička zajednica Grada Dubrovnika, a partneri su Razvojna agencija Grada Dubrovnika -DURA, Udruženje Hrvatskih putničkih agencija -UHPA i Kallipolis – Italija.

Sa ciljem širenja postojeće obalne ponude južnog Jadrana na unutrašnjost i otočne teritorije kao i poboljšavanja saradnje sa pružateljima usluga u turizmu i njihovog umrežavanja projektovane su pješačke i biciklističke staze brendirane kao Plava staza.

Jedinstvena planinarska ruta povezuje šest država, među kojima je i Bosna i Hercegovina, od Južnih Alpa do sjeverne Albanije. Via Dinarica namjerava da otkrije prirodne ljepote Dinarida duž projektovanih staza. Via Dinarica ima tri vrste staza i to: Bijela linija prati najviše vrhove visokih Dinarida, Plava linija označava dio planina uz Jadransku obalu, a Zelena linija vodi nižim planinama koje se utapaju u Panonsku nizinu.

Plave staze su projektovane od Jadranskog mora (Neum) Donjim kraškim poljem (Popovo polje) i dijelom Srednjeg kraškog polja (Ljubinjsko) prema Hutovskom gradu (Hadžibegov grad) i planinom Orjen, pa ponovno do Jadrana (Elafiti) pored Dubrovnika.

 

logo amela

 

logo eu amela  logo amela bih

Ovaj projekat finansira
Europska unija

Related Posts