PARTICIPATIVNO PLANIRANJE LOKALNIH RESURSA: PLAN UPRAVLJANJA I PROMOCIJE VIA DINARICA PLAVE STAZE

U nizu aktivnosti projekta ‘Održivi razvoj turizma-Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita’ Udruženje LiNK je u saradnji sa projektnim partnerom Oxfam organizirao u četiri hercegovačke općine (Ljubinje, Trebinje, Ravno i Neum) radionice na temu  ‘Partipativno planiranje lokalnih resursa – Izrada plana za upravljanje i promociju Via Dinarica Plave Staze’ koje se održavaju:  Ravno – 27.10., Trebinje – 28.10., Ljubinje – 29.10. i  Neum -30.10.2015.

Cilj ovih radionica je obezbjediti tehničku podršku ključnim loklanim akterima  iz četiri općine (općinski predstavnici, pružaoci usluga u turizmu, vlasnici malih preduzeća, proizvođači tradicionalnih proizvoda, udruženja i dr) u cilju kreiranja Plana upravljanja i promocije Via Dinarica Plave staze, kako bi se trajno privukli strani i domaći turisti, te osigurala održivost turističkih lokacija. Ovo je prilika da se razgovara o tome kako upravljati i promovirati postojećim turističkim sadržajima, ali i turističkim sadržajima koji će biti razvijeni tokom projekta (pješačke i biciklističke staze Via Dinarica Plave staze).

Od svih učesnika se očekuje aktivno sudjelovanje u radionici, u smislu davanja konstruktivnih komentara, prijedloga i upita s ciljem dorade prijedloga i izrade finalnog Plana upravljanja i promocije Via Dinarica Plave staze.

Na projektnom području, koje obuhvata navedene općine iz BiH i Elafitske otoke u Hrvatskoj,  kreiraju se tri pješačke i tri biciklističke staze koje pripadaju Via Dinarica Plavoj stazi.

Projekat „Razvoj održivog turizma – Preko  hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa Prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

Related Posts