Počela kampanja zagovaranja za ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u Federaciji BiH

Mreža za ekonomski razvoj u BiH “LEDnet” koja okuplja 27 članica, u prethodnom periodu identifikovala je preko 150 problema koje sprečavaju razvoj privrede i kreiraje više radnih mjesta.

Prioritetni problemi koji sprečavaju razvoj poslovanja su: Spor proces registracije biznisa u FBiH; Neujednačene sudske prakse prilikom registracije privrednog subjekta u kantonima u FBiH; Nedosljedna provedba Zakona o privrednim društvima te Zakona o registraciji poslovnih subjekata.
S tim u vezi, kako bi se podigla svijest donosioca odluka da reaguju i usvoje adekvatna zakonska rješenja jednaka za sve, pokrenuta je kampanja “Ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u FBiH”  sa sloganom “Vrijeme je novac”, čiji je cilj pojednostaviti i pojeftiniti proces registracije privrednih subjekata u FBiH.
“LEDnet” mreža je pokrenula Inicijativu za izmjenu Zakona o sudskim taksama, kojom traži da se takse za upis u sudski registar smanje do 50 posto, te da se izvrši njeno ujednačavanje u kantonima u FBIH.
Zbog neujednačenih visina sudskih taksi privrednici i građani u Federaciji Bosne i Hercegovine su u neravnopravnom položaju jer za iste postupke i radnje pred sudom plaćaju različite iznose sudskih taksi. Izvršenom analizom visine kantonalnih sudskih taksi za upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) utvrđen je omjer jedan naprema deset. Tako naprimjer, u Kantonu Sarajevo taksa za upis osnivanja društva s ograničenom odgovornošću iznosi 80,00 KM, Unsko-sanskom kantonu 215,00 KM, a u Zapadno hercegovačkom kantonu 800,00 KM. Sudske takse u značajnoj mjeri opterećuju poslovne subjekte, posebno mlade poduzetnike prilikom prve registracije. Poređenja radi u Republici Srpskoj ne plaća se sudska taksa za osnivanje privrednog društva.
Takođe, ovom kampanjom i zagovaranjem traži se da se snize troškovi poslovanja, tako što će Zakonom o prvrednim društvima FBiH biti obuhvaćena važna pitanja u poslovanju o privrednih subjekata kao što je- promjena adrese poslovnog subjekta, status mirovanja privrednog subjekta i druga pitanja.
Istovremeno,  potrebno je izvršiti izmjenu i Zakon o registraciji poslovnh subjekata. kojim je propisano da, pored obavezne notarske obrade osnivačkog akta, poslovni subjekt mora ishodovati notarsku obradu i svih akata koji se odnose na upis u sudski registar i svih promjena od značaja za pravni promet (promjena naziva, sjedišta, osnivača, direktora i dr). Ovo nije usklađeno sa Zakonom o notarima, a u konačnici poskupljuje proces registracije biznisa.
S tim u vezi, Udruženje Nezavisni biro za razvoj “NBR” Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao “LiNK” Mostar, kao članovi mreže organizacija za lokalni i regionalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini “LEDnet” objavili su i redovno ažuriraju “Mapu ubrzanja procesa registracije privrednih subjekata” Mapu možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.poslovnookruzenje.ba/analysis
Ističemo da bi inicirane izmjene Zakona u kantonima Federacije BiH imale pozitivan uticaj na početak poslovanja, investicije, zapošljavanje i poboljšanje likvidnosti društava, kao i povećanje konkurentske sposobnosti domaće privrede.
Nosioci ovog projekta su Udruženje Nezavisni biro za razvoj “NBR” Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao “LiNK” Mostar  kao članovi mreže organizacija za lokalni i regionalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini “LEDnet”. Projekat se provodi u sklopu Programa održivosti civilnog društva u BiH kojeg podržava USAID.
Video kampanje možete preuzeti na linku: https://www.youtube.com/watch?v=Ztuth8kV8Oo&feature=youtu.be
O MREŽI “LEDnet”
Članovi meže “LEDnet” su predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici udruženja poslodavaca, obrtnika, privredne i obrtničke komore, predstavnici javnih institucija- ministarstva, gradovi, općine te gradske razvojne agencije, kao i  pojedinci eksperti u području privrede iz Mostara, Bihaća, Prijedora, Velike Kladuše, Bosanske Krupe, Doboja,  Žepča, Zavidovića, Zenice, Sarajeva, Modriče, Gradačca i Tuzle.
Ukupno, mrežu čini 13.169 predstavnika poslovnih subjekata i članova u Bosni i Hercegovini.

Related Posts