PODRŽAVAMO RAZVOJ NOVIH ZANIMANJA!

Udruženje LiNK, uz podršku Evropske unije i u saradnji sa Općinom Jablanica, intenzivno radi na poticanju ekonomskog razvoja i stvaranju boljih preduslova za razvoj biznisa. Kontinuirano se radi na sistemskim rješenjima i stvaranju preduslova za kvalitetno obrazovanje i zapošljavanje. Prethodno je uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje, koje radi na mjerama za razvoj poduzetničke inicijative na nivou Općine.

Na osnovu informacija sa terena te savremenih trendova u razvoju industrija, Općina će u saradnji sa Udruženjem LiNK, pružiti podršku uvođenju novog smjera u Srednjoj školi u Jablanici. Radi se o zanimanju „CNC operater“, za kojim već duže vrijeme postoji potreba na tržištu rada.

Tim povodom, u Jablanici je 09.02.2023 godine održan sastanak na temu obrazovanja CNC operatera i uspostave kabineta za praktičnu nastavu, kako bi se osiguralo kvalitetno obrazovanje, te stručan kadar koji će biti spreman za izazove tržišta rada.

Pokrenuta je i nabavka CNC mašine kojom će se opremiti kabinet za praktičnu nastavu. Nabavka opreme za kabinet je podržana kroz projekat LPZ MENTOR, koji se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija.

Pored navedenog, u toku su završne pripreme za uspostavu Kreativnog centra, koji će služiti kao podrška razvoju kreativnih industrija, poput grafičkog dizajna, video produkcije, proizvodnje suvenira i sl. Obzirom na ogroman turistički potencijal Jablanice, kreativne industrije su oblast koje može doprinijeti razvoju cijele regije. Uspostavu Kreativnog centra je podržala Evropska unija, kroz projekat „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“. Projekat se implementira u sklopu Programa prekogranične saradnje BiH – CG.

Related Posts