AgroMAP NETWORK- Povećanje konkurentnosti u sektoru ljekovitog bilja

Trajanje projektaseptembar 2010. do oktobar 2012. godine
Vrijednost projekta320.841,00 EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH 85%; partneri 15%

AgroMAP NETWORK – Povećanje konkurentnosti u sektoru ljekovitog bilja

Projekt AGROMAP NETWORK je implementiran od strane Udruženja poslodavaca UPIP Žepče u partnerstvu sa Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Agromediteranskim fakultetom Mostar i Općinom Žepče. Udruženje LiNK je kao partner bilo odgovorno za implementaciju projekta u regiji Hercegovina i korisnike projekta iz regije. Osnovni cilj projekta je povećati konkurentnost u sektoru ljekovitog bilja, a to je realizirano kroz aktivnosti predviđene projektom, kao što su uspostavljanje mreža sakupljača, proizvođača i prerađivača, certifikacija 65 dunuma zasada ljekovitog bilja, podizanje 20 dunuma zasada, podizanjem nivoa znanja i vještina kod ciljnih grupa i korisnika mreže kroz organiziranje 36 edukativnih radionica, izradom marketing strategija mreže i brenda, izradom interaktivnog web portala sa mogućnošću spajanja ponude i potražnje, te kreiranjem adekvatne kreditne linije za sektor. Udruženje LiNK je već uspostavilo kreditnu liniju za poljoprivredu uključujući i sektor ljekovitog bilja.