Cards 2002 projekt integriranog povratka u južnu BiH 2002-2003

Trajanje projektajanuar 2003. do juni 2004. godine
Vrijednost projekta16.975,00 EUR
DonatoriEU

Cards 2002 projekt integriranog povratka u južnu BiH 2002-2003

Cilj projekta integriranog povratka u južnu BiH 2002-2003 ( Capacity Building „Cards 2002 integrated return project Southern BiH 2002-2003“) je izgradnja kapaciteta povratnika.  
Projekat je implementiran u suradnji Udruženja za poduzetništvo i posao LINK i DRC (Danish Refuge Council).