EDU – LAB „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

Trajanje projektaJanuar 2017 - jun 2019
Vrijednost projekta2.528.088,90 EUR (LiNK: 70.090,00 EUR)
DonatorDelegacija Europske Unije

EDU – LAB „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“

Cilj projekta je poboljšanje institucionalnih kapaciteta za povećanje važnosti visokog obrazovanja na tržištu rada, kako bi se zadržalo što više mladih talenata u dunavskoj regiji.

Projekt se bavi društvenim izazovima: politike tržišta rada, sistemi i politike obrazovanja, demografske promjene i migracije. EDU LAB okuplja partnere iz privatnog, javnog i sektora visokog obrazovanja.

Udruženje LiNK će surađivati sa više od 20 partnera iz evropskih zemalja: BiH, Njemačke, Belgije, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Slovačke, kako bi se  kreirao novi model upravljanja te obrazovanje povezalo sa zapošljavanjem na održiv način.