Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija

Trajanje projekta01.08.2019-31.03.2021
DonatorAmbasada Kraljevine Holandije u BiH

Ubrzanje socio-ekonomskih reformi većim uključivanjem u proces EU integracija

Cilj projekta je ubrzati socijalne i ekonomske reforme i proces pristupanja EU.

Ubrzanje će biti postignuto poboljšanom saradnjom u tri sektora, postizanjem konsenzusa i provedbom ciljanih reformskih akcija malih razmjera. Javni, privatni i OCD sektor uspostavit će suradnju oko određenih pitanja pridruživanja EU koja su povezana sa upitnikom za Bosnu i Hercegovinu u EU.