Euro-Adriatic Cultural Network

Trajanje projekta01. januara 2008. do 31. augusta 2009. godine
Vrijednost projekta 60.000,00 EUR
DonatoriRegija Marche i Pokrajina Ancona ( Italija)

Euro - Adriatic Cultural Network

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK je u suradnji sa talijanskom pokrajinom Ancona implementiralo projekt „Euro – Adriatic Cultural Network“, koji za cilj ima razvoj opće kulturalne politike na Euro-jadranskom području, zahvaljujući osnivanju jedne stabilne mreže javnih i privatnih organizacija, koje bi bile u stanju da upotrijebe kulturu kao sastavni dio lokalnog razvoja. Projekt je usmjeren ka postizanju sljedećih ciljeva: razmjena ljudskih resursa, ideja te upoznavanja sa umjetničko – kulturnim sektorom. U okviru projekta je realizirana obuka „Pokreni svoj posao“ sa naglaskom na sektor kulture. Nakon obuke za 5 najboljih poslovnih planova je na raspolaganju kreditno garancijski fond Udruženja LiNK, i to za one korisnike koji su iskazali zainteresiranost za pokretanjem vlastitog posla unutar sektora kulture.