People Organize Prevention of Waterflow-POPoWO

Trajanje projekta31. decembar 2010. do 29. juna 2012. godine
Vrijednost projekta114.200,00 EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH

People Organize Prevention of Waterflow – POPoWO

Opći cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u iniciranju dijaloga na području Popova polja, kako bi se osigurala političko učešće i predstavljanje farmera, kako muškaraca tako i žena.
Specifični ciljevi projekta su uspostavljanje komunikacije između ključnih interesnih skupina na području Popova polja, obzirom da je tu koncentrirano poljoprivredno tlo sklono poplavama, kreiranje neformalne mreže širokog ranga interesnih skupina, s fokusom djelovanja na spornom području u Popovu polju, te pojačavanje političkog predstavljanja i sudjelovanja farmera, poljoprivrednih udruženja, konsultanata i MSP u Popovu polju.