Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini

Trajanje projekta 16. maja 2007. do 27. marta 2008. godine
Vrijednost projekta68.760,00 EUR
DonatoriMinistarstvo vanjskih poslova Republike Italije

Poboljšanje položaja djece i mladih u Bosni i Hercegovini

Ovaj projekt je implementiran od strane privremeno udruženih pet talijanskih organizacija: CESVI, COSV, INTERSOS, MOVIMONDO, te sa CISP-om kao vodećom organizacijom. U okviru ovog projekta, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK je otpočelo sa realizacijom projekta „Uspostavljanje kreditne linije za mlade”, putem garancijskog fonda, dok je CISP je realizirao istu aktivnost u saradnji sa SERDA – Agencijom za ekonomski razvoj regije Sarajevo. Na osnovu ugovora koji je potpisan sa CISP-om kreditna linija za mlade ostaje trajno aktivna u okviru Garancijskog fonda Udruženja LiNK. Udruženje LiNK pruža usluge za korisnike garancijskog fonda iz ekonomskih regija Hercegovina, Centralna i Sjeverozapadna BiH u suradnji sa NVO CeBEDA – Agencija za ekonomski razvoj Centralne Bosne i NVO Sinergija Banja Luka.
Korisnici kreditne linije ovog projekta su mladi poduzetnici između 18-35 godina starosti. Partnerska banka na projektu je UniCredit banka.