Posao i poduzetništvo u Mostaru

Trajanje projekta oktobar 2007. do mart 2010. godine
Vrijednost projekta320.000,00 EUR
DonatoriUnidea - Unicredit fondacija, Milano

Posao i poduzetništvo u Mostaru

Glavni cilj projekta je unaprijediti tržište rada, odnosno zaposlenost za mlade ljude u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu koristeći instrumente obuke, sučeljavanjem ponude i potražnje na tržištu rada i podrške u pokretanju poslovanja. Specifični cilj: Razvoj znanja i stručnih kompetencija nezaposlenih mladih; pomoć mladim nezaposlenim osobama u procesu pronalaženja posla; promicanje među mladima ideje o vlastitom poslu i pomoć u procesu uspostave vlastitog biznisa; Individualizacija realnih potreba lokalnog sistema poduzetništva i tržišta rada; Razvoj sistema stručnog usavršavanja mladih koji olakšava pristup tržištu rada.