Sistemi upravljanja otpadom iz poduzeća

Trajanje projektafebruar 2010. do juli 2013. godine
Vrijednost projekta812.200,00 EUR
DonatoriMinistarstvo vanjskih poslova Italije i Regija Toskana

Sistemi upravljanja otpadom iz poduzeća

Projekat „ Sistemi upravljanja otpadom iz poduzeća” trogodišnji projekat finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova Italije i Regije Toskana. Osnovni cilj ovog projekta je uspostaviti mehanizam sabiranja, selektiranja i valorizacije korisnog krutog otpada koja dolazi iz proizvodnih, trgovinskih, uslužnih i drugih privrednih djelatnosti, na područjima općina Čapljina i Jablanica. Realizovane su sljedeće aktivnosti: izgradnja reciklažnih dvorišta u Jablanici i Čapljini, nabavljena oprema za dva recikl.dvorišta: presa-balirka, kontejneri za koristan otpad, nabavljeni novi kamioni. Glavni rezultat je da je pokrenuto odvojeno sabiranje otpada u dvije općine, te registracija količina sakupljenog korisnog otpada. Javnost je senzibilirana putem javnih prezentacija na temu ‘Odvojeno sakupljanje korisnog otpada i uloga reciklažnih dvorišta’. Obavljen je ciklus edukacije učenika osnovnih škola u općinama Jablanica i Čapljina ( ukupno 7 škola) na 11 radionica u školama.
Projekat je implementiran od strane je COSPE-a i Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK kao partnera projekta.