Socijalna odgovornost poduzeća i socijalno poduzeće

Trajanje projekta2006.godina
Vrijednost projekta
DonatoriMinistarstvo vanjskih poslova Italija, Regija Emilia Romagna-Italija

Socijalna odgovornost poduzeća i socijalno poduzeće

Osnovni cilj projekta je proširiti i osnažiti socijalnu odgovornost poduzeća stvarajući maksimalnu mogućnost za integraciju kategorije ljudi sa nedostacima. Projektom su realizirane obuke na temu pokretanja socijalnog poduzeća, te seminar na temu zaštite na radu, nabavka i distribucija opreme za zaštitu na radu sudionicima spomenutog seminara, kao i obuka za zaposlenike Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK na temu socijalne odgovornosti poduzeća i socijalnog poduzeća. Projekt je implementiran u 2006. godini.