Postanite certificirani Interpret Europe vodič!

Deset osoba sa područja tuzlanske regije će dobiti priliku da u okviru  projekta prekogranične saradnje „Stare pruge za nova iskustva“ prisustvuju obuci i postanu certificirani vodiči po Interpret Europe metodologiji. Certifikacijom će vodiči i turistički sektor postati konkurentniji na tržištu. Interpret Europe je europska platforma za saradnju i razmjenu, posebno fokusirana na istraživanje i obrazovanje. Članovi mogu biti osobe, organizacije i biznisi iz sektora turizma i kulturnog nasljeđa koji rade ili planiraju raditi kao interpretatori kulturne baštine.

Kroz obuku će polaznici steći vještine stvaranja dubljih veza između publike i predmeta ili lokaliteta kroz vrlo konkretne metode. Obuka nije teoretska nego se fokusira na razvoj vještina interpretiranja. Kako bi, nakon obuke, polaznik doista postao certificirani vodič organizacije Interpret Europe i dobio certifikat, potrebno je da pokaže svoja novostečena znanja kroz izvedbu interpretativnog govora.

Obuka će se održati od 4 do 8 marta u Tuzli. Sve troškove obuke (materijal, osvježenje, obroci) i certificaranja za polaznike će snositi projekat. Obuke provodi IE licencirana trenerica. Obuka se izvodi na bosanskom/hrvatskom/srpskom/crnogorskom jeziku. 

Dodatne informacije i izražavanje interesa možete izvršiti do 20.2.2024 godine na email info@linkmostar.org ili broj telefona 036580151. Za izražavanje interesa je dovoljno u emailu navesti osnovne informacije o sebi i razlog zašto želite postati Interpret Europe vodič. Sve osobe koje izraze interes će biti kontaktirane radi popune prijavnog obrasca. Broj kandidata je ograničen na maksimalno 10 radi kvaliteta obuke i rada sa kandidatima. Projekt prekogranične saradnje „Stare pruge za nova iskustva“ finansira Europska unija u sklopu programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Srbija. Projekt zajednički provode LINK poduzetnički centar Mostar u saradnji sa općinom Banovići, BIPS Beograd i FORCA Požega.

Related Posts