„Potpisan Memorandum o razumijevanju – zvanično uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ŽZH“

06.09.2018.g. u prostorijama Općine Grude, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ŽZH  je zvanično uspostavljeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju u okviru press konferencije i stručnog skupa „Važnost kreiranja politika razvoja za brži rast sektora kamena”.

Memorandum su potpisali Ministarstvo gospodarstva ŽZH, JU Zavod za zapošljavanje ŽZH, općina Grude, općina Posušje, općina Ljubuški, Srednja strukovna škola Posušje, Razvojna agencija ŽZH Herag, Udruga „Zvuk kamena“ Posušje, KROR d.o.o Posušje, VMS d.o.o Posušje, Plava vječnost d.o.o. Posušje i Udruga LiNK Mostar.

Ciljevi rada lokalnog partnerstva za zapošljavanje ŽZH su stvaranje preduvjeta za rješavanje neusaglašenosti tražnje i ponude na tržištu rada u sektoru kamena u ŽZH te stalno povećanje broja mladih za obuku/prekvalifikaciju s ciljem zapošljavanja. Ovo javno – privatno partnerstvo će, uz potporu Delegacije Evropske unije u BiH te Međunarodne organizacije rada, raditi na analiziranju potreba gospodarskih subjekata te ponude radne snage, kako bi se definirale i implementirale aktivnosti njihovog usklađivanja. Partnerstvo je uspostavljeno u okviru projekta „Zvuk kamena – partnerstvo za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena“ kojeg implementiraju: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, općina Grude, Služba za zapošljavanje ŽZH, Srednja strukovna škola Posušje, Plava Vječnost d.o.o., VMS d.o.o., KROR d.o.o., Udruga građana „Zvuk kamena“.

U okviru projekta koji financira Delegacija Evropske Unije radi se na kreiranju smjernica za razvoj sektora kamena, te kreiranju i provedbi akcijskog plana zapošljavanja s ciljem osposobljavanja mladih kadrova u skladu sa potrebama poduzetnika. Cilj projektne intervencije je kroz izradu nastavnih planova i programa ojačati kapacitete Centra za kamen čija je svrha jačanje suradnje između javnog, privatnog, obrazovnog i NVO sektora.

Ovom prilikom prisutnima su se obratili:
• g. Ljubo Grizelj, načelnik općine Grude;
• gđa. Amra Selesković, LEP koordinatorica;
• g. Tomislav Majić, predsjednik Udruge LiNK Mostar.

 

 

 

Na stručnom skupu razmatrano je stanje sektora kamena, problemi te prilike za zapošljavanje na području ŽZH. Učešće na događaju su uzeli predstavnici nadležnih županijskih i općinskih organa, predstavnici poduzetnika, njihovih udruga i komora, predstavnici razvojnih agencija te drugih institucija.

 

 

 

 

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ŽZH je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Europska unija financira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Related Posts