Poziv za dostavljanje ponude za nabavku opreme u okviru projekta “Bolja površinska zaštita za bolje metalne proizvode – BetMet

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar objavljuje Poziv zainteresovanim ponuđačima da dostave ponudu za BetMet – SUP 02, za nabavku opreme  u okviru projekta “Bolja površinska zaštita za bolje metalne proizvode – BetMet”.

Rok za dostavljanje ponude je 01.04.2021. do 16.00 h, poštom ili lično na adresu Udruženja LiNK Mostar.

Ostale informacije i set tenderske dokumentacija su dostupni ispod.

Kontakt:

Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK

E-mail: info@linkmostar.org

02_Tender submission form and statments 03_The reference list 04_Budget breakdown

 

 

Related Posts