POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA UČEŠĆE U IMPLEMENTACIJI PROJEKTA TECHMET – Edukacija o novim tehnologijama u sektoru metalne industrije

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar poziva sve nezaposlene osobe sa područja HNK koje se žele obučiti za rad u sektoru metalne industrije na poslovima površinske zaštite metala, da se prijave za učešće na treninzima koji se organizuju u okviru projekta TechMet.

Projekat TechMet – Edukacija o novim tehnologijama u sektoru metalne industrije se provodi u okviru WHAM programa kojeg provodi EISC u saradnji sa ENOVA a finansira USAID.

Cilj projekta TechMet je jačanje kapaciteta firmi iz sektora metalne industrije s ciljem unapređenja njihove konkurentnosti, pristupa novim tržištima te usklađivanju rada sa EU normama i standardima. Kroz projekat će se ojačati kapaciteti ukupno 70 osoba od čega 30 nezaposlenih osoba te 40 osoba zaposlenih u sektoru kojima treba do-kvalifikacija u svrhu unapređenja rada i korištenja novih tehnologija.

Predmet Javnog poziva je podrška nezaposlenim osobama za unapređenje njihovih kapaciteta i znanja i vještina za rad u sektoru metalne industrije, čime će se unaprijediti njihova konkurentnost na tržištu rada.

Podrška nezaposlenim osobama uključuje učešće na trodnevnim stručnim obukama (teoretski i praktični dio uz mentorsku podršku stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom).

Obuke će se organizovati u dva ciklusa:

  1. „Površinska zaštita metala“ (februar-mart 2020)
  2. „Chrome 3 Tehnologija“ (mart – april 2020)

 

Obuke će se organizovati u skladu sa epidemiološkim mjerama i preporukama kriznih štabova.

Broj učesnika na  treniznima je ograničen.

Učešće na obukama je besplatno.

Za učesnike će biti obezbijeđen set zaštitne opreme u svrhu zaštite na radu kao i prevencije zaraze od korona virusa.

Zainteresirani kandidati treba da popune  online prijavni obrazac koji je dostupan na LINKu.

Rok za podnošenje prijava je 10.01.2020.

Za sve dodatne informacije nam se možete obratiti  putem e-maila info@linkmostar.org ili  na kontakt telefon: +387 36 580 151.

Related Posts