Predstavljen koncept ‘’DIFUZNI HOTELI’’

Na dubrovačkim otocima Elafiti, na otoku Lopudu, održana je 17.6.2015. radionica na temu ‘Difuzni hoteli’ za predstavnike privatnog sektora iz sektora turizma i lokalnih zajednica iz općina Trebinje, Ljubinje, Ravno i Neum, te otoka Elafita.

Radionica je organizirana u sklopu projekta Prekogranične saradnje Hrvatska-BiH : ”Razvoj održivog turizma: Od hercegovačkih staza do dubrovačkih otoka Elafita“, koji je finansiran od Europske unije.

Predstavljen je koncept ‘Difuzni hoteli’ kao prilika za podršku manjim ruralnim ili izoliranim zajednicama, da putem valorizacije svojih prirodnih i kulturnih resursa dođu do mogućnosti za ostvarenje poslovnog prihoda.
Posebno je zainteresiralo sve učesnike predstavljanje iskustva partnera iz Italije ( Kallipolis) sa primjerima dobre prakse, gdje je pokrenut ovaj koncept još ‘80-tih.

Prednosti ovog koncepta: očuvanje tradicije i arhitekture jedne lokacije, umrežavanje i jačanje već postojećih resursa predodređenih za turističke usluge (sobe i apartmani u privatnom smještaju), promocija lokalne kulture putem ponude doživljaja autentičnog lokalnog iskustva, podrška lokalnom razvoju, jer se kroz ‘difuzni hotel’ umrežava više turističkih usluga na teritoriju, što omogućava bolju prodaju.

Ova radionica je imala za cilj informirati učesnike o ovom konceptu, a u nastavku aktivnosti na Projektu, planirana je skora izrada Studije izvodljivosti difuznih hotela za otok Šipan, koja će biti prezentirana na sljedećoj radionici, za sve učesnike, iz obje zemlje.

Ovu radionicu je organizirala Turistička zajednice grada Dubrovnika u saradnji sa DURA-om, Udruženjem LiNK iz Mostara i Kallipolis-om iz Italije.

 

Related Posts