Predstavljen Priručnik za nastavu – zanimanje: kamenoklesar i klesarski tehničar

U Mostaru je, 20.12.2018. godine, u Vijećnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održan znanstveni sat na kojem je izvršena promocija „Priručnika za nastavu – zanimanje: kamenoklesar i klesarski tehničar“, kreiranog u okviru projekta „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena”.

S ciljem usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada te što bolje pripreme mladih osoba za izazove radnog mjesta u sektoru kamena, Udruženje LiNK u saradnji sa partnerima projekta „Zvuk kamena“ organizuje cikluse treninga/pre-kvalifikacija za 50 kamenoklesara. U svrhu što bolje pripreme polaznika kreiran je i „Priručnik za nastavu – zanimanje: kamenoklesar i klesarski tehničar“.

„Priručnik je prvenstveno namijenjen školovanju klesara (i klesarskih tehničara) u ovoj školi, ali i šire, u okviru drugih strukovnih škola. Priručnik će biti od koristi i studentima različitih fakulteta, ali i svima koji rade s kamenom.“, istakli su autori Priručnika: mr. sc. Krešimir Šaravanja i Frano Oreč, dipl. ing. rud.


Događaju su prisustvovali profesori i studenti Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Projekat “Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena” realizira se u okviru programa “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Europska unija financira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Related Posts