Predstavnici civilnog društva uručili alternativne odgovore na 716 pitanja iz Upitnika EK za BiH

U Sarajevu, 19.10.2017. godine Alijansa za evropske integracije (A4EU) uručila je ambasadoru EU u BiH Lars-Gunnar Wigemarku izvještaj civilnog društva pod nazivom “Alternativni odgovori na 716 pitanja iz Upitnika Evropske komisije za BiH”.

Odgovore su pripremile organizacije civilnog društva iz cijele zemlje, uz podršku Tehničke pomoći EU organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO).

Ambasador Wigemark je pozdravio izvještaj, naglašavajući da on pokazuje da civilno društvo u BiH ozbiljno uzima proces integracije: “(U zemlji) je prisutna snažna podrška za integraciju u EU. Još uvijek postoje različita mišljenja o tome kako to I postići, ali mislim da možete biti sigurni da će se to dogoditi. To je proces koji traje, a stvari je lakše promijeniti prije ulaska u EU.

Ambasador Wigemark je pozdravio izvještaj, naglašavajući da on pokazuje da civilno društvo u BiH ozbiljno uzima proces integracije: “(U zemlji) je prisutna snažna podrška za integraciju u EU. Još uvijek postoje različita mišljenja o tome kako to I postići, ali mislim da možete biti sigurni da će se to dogoditi. To je proces koji traje, a stvari je lakše promijeniti prije ulaska u EU. ”

Duško Vučić iz A4UU je objasnio da je njihova kampanja imala za cilj podstaći organizacije civilnog društva, preduzetnike, akademike, aktiviste i medije na aktivno učestvovanje u procesu evropskih integracija. Preko 500 osoba iz 38 općina u BiH učestvovalo je u pripremi izvještaja putem web platforme www.pitamo.se i konsultacija održanih širom zemlje.

Želimo da doprinesemo uključivanjem što većeg broja zainteresovanih strana – pojedinaca, organizacija, kompanija, medija, stručnjaka, svih nas – da učestvujemo u identifikaciji problema koji treba riješiti donošenjem novih zakona i u formulaciji tih zakona” saopštio je ovom prilikom Igor Stojanović, predstavnik A4EU.

Udruženje LiNK Mostar kao koordinator radne grupe “Privreda” je u saradnji sa LEDnet mrežom pružilo dorpinos prikupljanju odgovara na pitanja iz Upitnika.
Alijansu su inicirali Centri za građanske inicijative i Agencija za saradnju, obrazovanje i razvoj.

Related Posts