Preduzeća još uvijek nemaju odgovarajuću pomoć za sanaciju ogromnih šteta od poplava

Nezavisni biro za razvoj (NBR), je nedavno, u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP program) održao 2 (dva) Okrugla stola u Modriči i Banja Luci na temu: „Transparentnost i/ili institucionalna (ne)efikasnost utroška javnih sredstava za sanaciju šteta od poplava/klizišta u malim i srednjim preduzećima (MSP) u BiH“.

Okrugli stolovi su održani u okviru druge komponente CSSP programa koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja„Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. CSSP program financira USAID i Ambasada Velike Britanije. NBR je zajedno sa LiNK Mostar odabran kao koordinator sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH.

Okruglim stolovima su prisustvovali: predstavnici poslovnog sektora, nadležnih opštinskih organa, razvojnih agencija, poljoprivredno-savjetodavnih službi i poljoprivrednih zavoda, udruženja privrednika, predstavnici medjunarodnih organizacija i projekata (UNDP, FARMA projekat), predstavnici drugih lokalnih nevladinih organizacija, kao i dio članova Mreže za ekonomski razvoj u BiH (LEDnet).

Kroz zajedničku diskusiju i razmjenu dobrih praksi i iskustava još je više preciziran i unaprijeđen nacrt Analize podrške oporavka biznisa od poplava. Na osnovu ove analize LEDnet (mreža za ekonomski razvoj) će uspješnije pristupiti zagovaranju prema nadležnim entitetskim i kantonalnim vlastima u cilju transparentnijeg utroška javnih sredstava za sanaciju šteta od poplava i klizišta u MSP. Naglašena je i potreba da se što prije kreira dugoročni program za sanaciju šteta od poplava i klizišta u MSP, koji ni nakon 7. mjeseci od katastrofalnih majskih poplava, ne postoji.

Procijenjeno je da ukupna šteta i gubici na prostoru u BiH poslije majskih poplava iznose oko 4. mlrd KM. Štete i gubici u privredi su procijenjeni na 2,5 mlrd KM, 3.000 ljudi je ostalo bez posla. Istovremeno je 13.500 radnih mjesta direktno ugroženo, a dodatnih 50.000 radnih mjesta se smatra indirektno ugroženim. Ukupna pomoć za sanaciju šteta od poplava je uglavnom usmjerena prema stanovništvu i infrastrukturi, dok su MSP nepravedno stavljena u drugi plan, što je i jedan od osnovnih zaključaka do kojeg se došlo na oba Okrugla stola.

Related Posts