Program održivosti civilnog društva

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar je počelo sa dugoročnim procesom građenja kapaciteta u okviru Programa Održivosti Civilnog Društva u BiH (CSSP Programa) koji finansira USAID.

 

Tim povodom, 21.10.2015. godine, u prostorijama LiNK-a, održana je interaktivna radionica sa uposlenicima i organima upravljanja na kojoj su definisani misija, vizija, strateški ciljevi i prioriteti LiNK-a za period 2016.-2020. godina. Radionicu je vodio mr. sc. Goran Dodig.

 

 

Related Posts