Projekt TERRA – Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu u Mostaru povezuje teorijsko znanje i praktični rad tipičnih hercegovačkih proizvoda

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Savez pčelarskih organizacija Crne Gore, zajedno sa svojim partnerima Udruženjem „Okusi Hercegovinu“ iz Mostara i Centrom za inicijative iz oblasti održivog turizma iz Crne Gore, organizirali su u hotelu Mostar dvodnevni „Trening za općine i više razine vlasti“ u periodu od 07.06.2016. do 08.06.2016.godine. U radu su aktivno učešće imali predstavnici turističkih agencija BiH i Crne Gore, Grada Mostara te gradova i općina projektnog područja Rute meda.

 

 

Sa više aspekata je bilo riječi o turističkim potencijalima ovih krajeva i mogućnostima zajedničkog nastupa i suradnje po pitanju podizanja kvalitete turističke ponude i plasiranja domaćih proizvoda a prije svega domaćeg meda iz Hercegovine i sa Durmitora. Na treningu su između ostalih govorili profesori sa Fakulteta prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti dr. Andrijana Ostojić Mihić i  dr. Ivan Madžar, ispred Turističke agencije Lasta Travel Mostar mag. Saša Rosić-Milinković, dok su gosti iz Crne Gore bili sa Fakulteta za kulturu i turizam dr. Ines Pajović, te sa Fakulteta za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju dr. Aleksandra Martinović i Jovana Drobnjak.

 

U interaktivnom razgovoru su istaknuti problemi pčelara, ali i obiteljskih gazdinstava u ruralnim područjima oko prezentacije i prodaje svojih proizvoda i usluga domaćim i inozemnim gostima. Bilo je riječi i o potrebi brendiranja samih autohtonih proizvoda i mogućnosti suradnje i udruživanja kako bi se zajednički nastupilo prema institucijama vlasti, po pitanju pomoći oko administrativnih poteškoća i infrastrukture, kao i njihove bolje iskorištenosti u turističke svrhe. Razgovaralo se i o strateškim smjernicama razvoja i prijedlozima suradnje akademske zajednice i lokalne zajednice po pitanju turističkih potencijala i uvezivanja sa mogućnostima prodaje i posjete proizvodnom procesu domaćih proizvoda.

 

Predsjednik Udruženja LiNK Tomislav Majić kao domaćin treninga smatra kako je trening jako dobar i posvećen je predstavnicima općina i drugih razina vlasti koji trebaju razumjeti kako kreirati i implementirati pomoćne programe i mehanizme za razvoj i promociju tipičnih proizvoda kroz turističko/teritorijalni proizvod Rute “Putovi meda”. Trening je posebice važan, jer razvija konkretan model suradnje sa akademskom zajednicom u cilju povezivanja teoretskog znanja i praktičnog rada na razvoju i turističkoj promociji tipičnih proizvoda Hercegovine.

 

Projekt „TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“ financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007-2013. Projekt TERRA povezuje 6 općina iz Crne Gore (Žabljak, Plužine, Šavnik, Nikšić, Mojkovac i Kolašin) sa 9 općina u Bosni i Hercegovini (gradovi Mostar i Trebinje, te općine Stolac, Berkovići, Ljubinje, Ravno, Bileća, Gacko i Nevesinje) u cilju uspostavljanja održive prekogranične suradnje. Opći cilj projekta je unaprijediti životne standarde kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem tipičnih proizvoda koji generiraju prihode i zapošljavanje. Projekt za cilj ima ubrzati razvoj ruralnih područja kroz valorizaciju i komercijalizaciju meda kao tipičnog proizvoda i omogućiti daljnji razvoj tipičnih proizvoda na ciljanom području u skladu sa primjerima dobre prakse u EU.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ukoliko budete imali dodatnih pitanja možete nas kontaktirati na telefon broj +387 (36) 580 151 ili na e-mail:josip.bule@linkmostar.org – Josip Bule je menadžer projekta i asistent Vedrana Pažin –vedrana@linkmostar.org

Udruženje LiNK

Predsjednik: Tomislav Majić

Related Posts