PRONACUL – Modernizacijom turističke ponude do razvoja održivog turizma

Razvoj tehnologije već duže vremena pokazuje svoje prisustvo u skoro svim sferama ljudskog života, a posebno u turizmu. S ciljem zadovoljavanja sve zahtjevnijih potreba savremenih turista te unapređenja turističke ponude i razvoja održivog turizma, tokom maja 2021 godine je u Jablanici postavljena multifunkcionalna interaktivna pametna ploča. Pametna ploča je nabavljena u sklopu projekta “ProNaCul” te postavljena u prostorije JU Muzej “Bitka za ranjenike”, kojeg godišnje posjeti veliki broj domaćih i međunarodnih turista.

Inače, ProNaCul naglašava ideju o promociji i očuvanju prirodne i kulturne baštine i podršku razvoju transnacionalne strategije za zajedničku promociju Jadranskog-jonskog područja kao turističke destinacije. U sklopu projekta radi se na promociji i valorizaciji nekropole stećaka “Dugo Polje”.  Kreirat će se i provoditi zajednička metodologija za upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom u Jadransko-jonskom području, uz aktivno sudjelovanje svih ključnih aktera uključujući lokalne, regionalne i nacionalne aktere u turizmu. Aktivnosti će biti podržane od strane virtualne komore, platforme koja će biti uspostavljena u svrhu promocije metodologije i prijenosa i primjene u drugim područjima. Komora će imati funkciju savjetodavnog  tijela koje će služiti kao podrška razvoju  turizma, razmjene iskustava i primjera dobre prakse upravljanja prirodnom i kulturnom baštinom. U svrhu unapređenja  i učinkovitije upravljanje zaštitom prirodne i kulturne baštine, metodologija će se distribuirati donosiocima politika u obliku preporuka lokalnim, regionalnim i nacionalnim strateškim dokumentima kako bi se osigurao razvoj i promocija valorizacije i očuvanja prirodne i kulturne baštine, posebno u smislu održivog turizma.

Pametna ploča je izuzetno vrijedan alat koji će služiti za pristup i unos podataka u virtualnu komoru, za prezentaciju priče i multimedijalnog sadržaja o nekropoli stećaka, generalno za promociju  turističkof potencijala cijelog područja te promociju PRONACUL  projekta.

PRONACUL finansira Evropska unija u sklopu ADRION Interreg programa. Ukupna vrijednost projekta je 1.770 348,98 EUR.

 

Related Posts