Putovi meda kroz Durmitor i Hercegovinu

Na konferenciji su predstavljene dosadašnje implementirane aktivnosti, provedeno istraživanje na terenu koje se odnosilo na popisivanje individualnih proizvođača meda, udruženja pčelara, predstavnika ugostiteljskog i turističkog sektora, njihovih trenutnih kapaciteta, aktivnosti i prepreka na koje nailaze u svakodnevnom radu.   Također su predstavljene i planirane aktivnosti u okviru projekta.

Nakon uvodnog obraćanja i predstavljanja projekta, nazočnima se obratio Radivoje Maksimović koji je izvršio prezentaciju provedenog istraživanja na području 9 općina u Bosni i Hercegovini. Zaključak je da su pčelari prilično dobro organizirani, ali da postoji prostor za poboljšanje pogotovo u pogledu financiranja. Pored toga istaknuto je da su svi anketirani iskazali zainteresiranost za sudjelovanjem u projektu budući da u ovom sektoru kontinuirana nadogradnja, edukacija i povezivanja sa drugim proizvođačima je neophodna.

Predsjednik Udruženja pčelara „Leotar“ Obrad Ninković je predstavio rad udruženja, kapacitete koje posjeduju i problematiku na koju nailaze. Istaknuta je problematika proizvodnje patvoreni  meda na što udruženje pčelara kao neprofitabilno udruženje ne može u dovoljnoj mjeri da utječe. Rečeno je da zakonodavni okviri bi trebali regulirati to područje i da je potreban jači angažman vladinih institucija u rješavanju ovog problema. Drugi problem,koji je istaknut kao najzastupljeniji, berba je ljekovitog bilja koja se nekontrolirano odvija  i potreba za sadnjom medonosnog bilja.

Svetlana Vujičić, izvršni direktor Centra za inicijative iz oblasti održivog turizma predstavila je rezultate provedenog istraživanja na području 6 općina iz Crne Gore. Predstavljene su i planirane aktivnosti koje treba da budu implementirane na području Crne Gore, komplementarne sa aktivnostima na području Bosne i Hercegovine u cilju poboljšanja i razvoja sektora pčelarstva i jačanja prekogranične suradnje.  Naglasak  je stavljen na konceptu izrade i promocije ovog turističkog proizvoda.

Vlado Radulović, sekretar Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, predstavio je rad Saveza. Između ostalog, Savez je zadužen za praćenje stanja razvoja pčelarstva u CG učešće u izradi pod zakonskih akata iz oblasti pčelarstva kao i pružanju podrške pčelarima u pripremi projekata. Također je naglašena nelegalna prodaja meda koja predstavlja ozbiljan problem. Neke od aktivnosti koje su predviđene da se implementiraju u cilju unapređenja pčelarstva su: proizvodnja selekcioniranih matica, unaprjeđenje kvalitete pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica, podrška mladim pčelarima početnicima kao i stručno osposobljavanje pčelara (edukacija, studijsko putovanje, izdavanje stručnog časopisa). Predstavljena je i „Kuća meda“ koja je otvorena u julu/srpnju 2015., financijski podržana od vlade Crne Gore i Ministarstva  poljoprivrede i ruralnog razvoja, a koja će biti zadužena za preradu voska, invertni sirup i pogače, otkup i prodaju meda, edukaciju pčelara itd.

Projekt financira Europska unija u okviru IPA progrma prekogranične suradne Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2007-2013.

logo ipa                                                                logo eu mo

Related Posts