Radionice za definiranje turističke ponude jezera

U Jablanici i Prozoru su 15.5.2018. godine održane radionice sa akterima razvoja ovih općina s ciljem definiranja  turističkih ponuda Jablaničkog i Ramskog jezera. Naime nekom mapiranja turističkih resursa triju općina ( Jablanica, Prozor-Rama i Posušje) kreirana je ‘Analiza lokalnih, turističkih resursa triju  jezera sa preporukama za razvoj turizma’ koja  je osnova za definiranje turističke ponude jezera.

Na ovim radionicama je uz podršku vanjskog saradnika predložena turistička ponuda Jablaničkog jezera  i turistička ponuda Ramskog jezera, kao i elementi za integriranu turističku ponudu triju jezera, koja obuhvata i jezero Tribistovo u Općini Posušje.

U Posušju će 28.5.2018. biti održana radionica sa akterima razvoja ove općine, a nakon toga će se na zajedničkoj radionici sa akterima razvoja iz sve tri općine  raditi na definiranju Integrirane turističke ponude za cijelo područje, koje obuhvata tri jezera.

Ove aktivnosti se provode uz podršku projekta ‘Razvoj turizma na tri jezera’ kojeg  kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, EU ProLocal“.

Related Posts