Radni sastanak EDU LAB projekta

U periodu 15-17.11.2017. godine, predstavnici Udruženja LiNK su učestvovali na radnom sastanku partnera u Beogradu, u sklopu projekta EDU-LAB kojeg finansira Europska Unija, a realizuje se u okviru Dunavskog Transnacionalnog Programa – INTERREG.

Na sastanku su razmatrane tekuće aktivnosti projekta, a razgovarano je i o politikama na tržištu rada i aktualnim problemima u obrazovnim sistemima.
Dogovoreni su koraci i aktivnosti za naredni period, u skladu sa radnim planom projekta, s ciljem zadržavanja što više mladih talenata u BiH.

Related Posts