Radni sastanak – EDU LAB

U periodu 14.-15.09.2017. godine u Mariboru (Slovenija) održan je seminar i radionica s ciljem kreiranja prijedloga i preporuka za novi funkcionalni sistem visokog obrazovanja u zemljama dunavskog područja.

Događaji su održani u sklopu projekta EDU LAB – „Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem u dunavskom području“, a domaćin je bio Univerzitet u Mariboru.

Učešće na događajima uzeli su, gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK i prof. dr. Ivana Domljan.

Projekat EDU LAB okuplja partnere iz sektora visokog obrazovanja, nevladinog, privatnog i javnog sektora s ciljem poboljšanja profesionalnih šansi mladih ljudi u dunavskom području.

Projekat finansira Europska unija.

Related Posts